የኢኒስቲትዩቱየሥራክፍሎችዝርዝር
ዳይሬክተር ጽ/ቤት
ዳይሬክተር (ኬሚካልዘርፍ) ጽ/ቤት
ዳይሬክተር (የኢንቨስትመንት፣ ግብይትናቴክኒክዘርፍ) ጽ/ቤት
ዳይሬክተር (ሲሚንቶናየኮንስትራክሽንግብዓቶችዘርፍ) ጽ/ቤት
ኬሚካልናኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ጎማናኘላስቲክኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
የሳሙናቀለምናተዛማጅውጤቶችኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ማዳበሪያናየፔትሮኬሚካልኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
የፐልኘወረቀትናየፓኬጂንግኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ኢንቨስትመንትማስፋፊያናየኢንዱስትሪዞንልማትዳይሬክቶሬት
ሲሚንቶናእናተዛማጅኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ፍተሻናምርምርቤተ-ሙከራላቦራቶሪዳይሬክቶሬት
ኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂናየቴክኒክአገልግሎትዳይሬክቶሬት
የሴራሚክናተዛማጅኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ትምህርትናሥልጠናዳይሬክቶሬት
ከፍተኛየአሠራርሥርዓትማሻሻያባለሙያ
ግብይትልማትዳይሬክቶሬት
መስታወትኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
እንጨትውጤቶችናተዛማጅኢንዱስትሪልማትዳይሬክቶሬት
ኦዲትናኢንስፔክሽንዳይሬክቶሬት
ሰዉሀብትሥራአመራርዳይሬክቶሬት
ፋይንስናበጀት፣ ንብረትአስተዳደርዳይሬክቶሬት
የሥነ-ምግባር፣ ፀረ-ሙስናየተገልጋዮችአቤቱታመኮንን
አካባቢጥበቃሙያደህንነትናኢነርጂዳይሬክቶሬት
ኮርፖሬትኮሙኒኬሽንዳይሬክቶሬት
የሴቶችናወጣቶችጉዳይዳይሬክቶሬት
የሕግዳይሬክቶሬት
ዕቅድናመረጃዳይሬክቶሬት

izmir ukraynalı escort bornova escort buca escort Buca escort Çeşme escort Antalya sınırsız escort Antalya grup escort kadriye escort çankaya escort cebeci escort